VISION & MISSION

 

VISI

Menjadi NGO keusahawanan berasaskan pengetahuan dengan melahirkan individu yang berilmu, berkemahiran tinggi dan beretika mulia bagi menghadapi persekitaran yang mencabar untuk mewujudkan masyarakat yang bercirikan keusahawanan (entrepreneurial society) dalam semua sektor pekerjaan di samping mendukung dasar negara untuk membangunkan modal insan.

 

MISI

Melahir dan membangun individu yang bertaraf dunia melalui pemupukan sikap mulia yang mampu menguasai bidang pengurusan dan teknikal melalui program-program pendidikan dan latihan keusahawanan, menjadi pusat rujukan keusahawanan, penyelidikan dan pembangunan, memberi khidmat nasihat dan perundingan serta membentuk jaringan perkongsian pintar (smart partnership) bagi melahirkan individu berdaya saing, mampan dan mampu mencipta kekayaan yang dapat menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. 

 

OBJEKTIF